Θέσεις Εργασίας

1. Tοπογράφος Μηχανικός με τεκμηριωμένη πολύχρονη εμπειρία στην κτηματογράφηση για δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε θέση ευθήνης, άριστος χρήστης ΒΔ και GIS

2. Μηχανικός Φωτογραμμέτρης, με τεκμηριωμένη εμπειρία διαχείρισης / εκτέλεσης φωτογραμμετρικών projects

3. Τεχνικοί με τεκμηριωμένη πολύχρονη εμπειρία σε φωτοερμηνευτική απόδοση ορίων γεωτεμαχίων και γεωαναφορά / διανυσματοποιήση / ένταξη διοικητικών πράξεων σε περιβάλλον GIS

4. Τοπογράφος Μηχανικος για εργασίες πεδίου

5. Τοπικοί συνεργάτες σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία για Εθνικό Κτηματολόγιο / Κτηματογράφηση.Παρακαλούμε στείλτε μας βιογραφικό σημείωμα από εδώ