Θέσεις εργασίας/ Συνεργασίες

1.        Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες Τοπογράφους μηχανικούς, με έδρα εκτός Αθηνών, για εκτέλεση εργασιών πεδίου.

2.       Υπάλληλος γραφείου με τεκμηριωμένη εμπειρία σε μαζική (feeder)  σάρωση / φωτοαντιγραφή εγγράφων και σχεδίων. Επιθυμητή η  ευχέρεια πληκτρολόγησης (τυφλό σύστημα) και οικειότητα με το excel.

3.       Τεχνικοί (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) με τεκμηριωμένη πολύμηνη εμπειρία σε γεωναφορά και διανυσματοποίση σχεδίων και χαρτών σε περιβάλλον GIS. Επιθυμητή η οικειότητα χρήσης Access.


Παρακαλούμε στείλτε μας βιογραφικό σημείωμα από εδώ