Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Φθιώτιδος 68, Αμπελόκηποι 115-22, Αθήνα

info@geoapikonisis.gr

Τηλ: +30 (210)6980158,9

Φαξ: +30 (210)6438430

www.geoapikonisis.gr