Αρχική

Η Επιχείρηση ιδρύθηκε το 1995 από ομάδα τοπογράφων μηχανικών.

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και Γεωπληροφορικής, από το ξεκίνημα της δραστηριοποίησής της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών επένδυσε και επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Με αυτή την στρατηγική, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σειρά δια - θεματικών Έργων και έχει εδραιώσει την θέση της μεταξύ των πρωτοπόρων στην παροχή βελτιστοποιημένων λύσεων / συστημάτων γεωπληροφορικής και στην παραγωγή ψηφιακών δεδομένων / προϊόντων.

Κατά τη εικοσαετή δραστηριοποίηση της η επιχείρηση έχει παράσχει, με επιτυχία, υπηρεσίες σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς επίσης και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει παγιώσει ένα δίκτυο αξιόλογων συνεργαζόμενων φορέων στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 (TÜV Αρ. GR.02.34.01/495), από τις 28 Μαϊου του 1999. Το σύστημα έχει αναβαθμισθεί για συμμόρφωση του με το πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2010.

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης περιλαμβάνει τον Τομέα "Α" (Διοίκησης Προσωπικού & Οικονομικών, Διαχείριση Ποιότητας, Τεχνολογίες Πληροφορικής) και τον Τομέα "Β" που περιλαμβάνει τα Τμήματα Υλοποίησης Έργων & Προϊόντων:

  1. Τμήμα Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων
  2. Τμήμα Γεω χωρικών Δεδομένων & Γεωπληροφορικής
  3. Τμήμα Μεταφορές & Περιβάλλον
  4. Τμήμα Κτηματολογίου & Τοπογραφίας
  5. Τμήμα Διαχείρισης Έργων

Νέα-Ανακοινώσεις

29.12
2017

Υπογραφή Σύμβασης (EMSN048) Σύμβαση Πλαίσιο || Copernicus Emergency Management Service Risk and Recovery Mapping (RRM)

20.12
2017

Υπογραφή Σύμβασης Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

03.07
2017

Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης για το έργο "Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου : Εργασίες Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), Εντοπισμού Ακινήτων/ Χώρων/ Μνημείων και Εργασίες Πεδίου". Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας.

Αφορά σε εργασίες ψηφιακής τεκμηρίωσης, δημιουργίας Βάσης Δεδομένων και μετά-δεδομένων του αρχείου των επιμέρους Υπηρεσιών του Υπουργείου; στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (προϊστορική έως και  Νεώτερη & Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Κληρονομιά).